ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Άσκηση REGEX-2015


Άσκηση REGEX-2015
Στο χρονικό διάστημα 2 έως 6 Μαρτίου 2015, διεξήχθη η προγραμματισμένη συνεδρία (workshop) της νατοϊκής άσκησης «Regional Exercise – 2015», η οποία φιλοξενείται στη χώρα μας και οργανώνεται και διεξάγεται από το ΓΕΣ/ΔΙΣΧΕΑ.

Σκοπός της άσκησης είναι η εκπαίδευση στις διαδικασίες σχεδίασης ασκήσεων (exercise planning) στα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Η εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως σε στελέχη κρατών, μη μέλη της συμμαχίας, με πρωταρχικό σκοπό την αύξηση της κατανόησης και την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και των χωρών που συνεργάζονται με αυτό (partners).

Στο workshop συμμετείχαν στελέχη από 13 χώρες καθώς και επιτελείς από το Διακλαδικό Στρατηγείο της Νάπολης (JFC Naples), ενώ η εκπαίδευση διεξήχθη από Έλληνες Αξιωματικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: