ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

ΤΑΜΣ ΒΕΡΣΗΣ 2015 της ΣΠΒ


ΤΑΜΣ ΒΕΡΣΗΣ 2015 της ΣΠΒ
Από 20 έως 24 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Βολής Θηβών, η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΒΕΡΣΗΣ-2015», από Ανθυπολοχαγούς ΣΣΕ Τάξεως 2014 του τμήματος βασικής εκπαίδευσης της Σχολής Πυροβολικού, όπου εξετάσθηκαν αντικείμενα Παρατηρούμενων Βολών.

Στην άσκηση συμμετείχαν και Διοικητικοί Μόνιμοι Λοχίες Πυροβολικού του ΚΕΠΒ Τάξεως 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: