ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Θερινή Στρατιωτική Εκπαίδευση ΣΣΕ


Θερινή Στρατιωτική Εκπαίδευση ΣΣΕ
Ευρίσκεται σε εξέλιξη η θερινή στρατιωτική εκπαίδευση των σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, η οποία διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή του Λιτόχωρου Πιερίας. Η έναρξη της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου και θα περατωθεί την 25η Ιουλίου 2015.

Η θερινή εκπαίδευση των Ευελπίδων, υποστηριζόμενη γνωσιολογικά από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, εστιάζεται στα αντικείμενα που συντελούν στη διαμόρφωση ικανών ηγητόρων επιπέδου Διμοιρίας Πεζικού. Η στρατιωτική εκπαίδευση, με «εργαλείο» την τεχνική και τακτική κυρίως της Δρίας Τυφεκιοφόρων έχει ως σκοπό:
- Τη διάπλαση, ενδυνάμωση και χαλύβδωση του χαρακτήρα του Ευέλπιδος.
- Την καλλιέργεια των στρατιωτικών αρετών και της στρατιωτικής αγωγής.
- Να καταστήσει τον Εύελπι άριστο μαχητή στο επίπεδο της Ομάδος Μάχης Τυφεκιοφόρων και ηγήτορα μικρών κλιμακίων (Ομάδος – Δρίας).
- Να εξοικειώσει τον Εύελπι με βασικές έννοιες της τακτικής όπως:
      -Κατάσταση φιλίων και εχθρικών δυνάμεων.
      -Πληροφορίες μάχης.
      -Σύλληψη ιδέας ενεργείας.
      -Ελιγμός.
      -Συντονισμός.
      -Τακτική και τεχνική του πυρός.
      -Διοικητική μέριμνα.
      -Διοίκηση και έλεγχος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ευέλπιδες ασκούνται μεταξύ των άλλων, στην εκτέλεση βολών ελαφρού και βαρέως οπλισμού, εκτελούν ασκήσεις μάχης μικρών κλιμακίων και εκπαιδεύονται στις αμφίβιες και αεροκίνητες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: