ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Επίσκεψη Δκτή ΑΣΔΕΝ στην ΠΕ 88 ΣΔΙ


Επίσκεψη Δκτή ΑΣΔΕΝ στην ΠΕ 88 ΣΔΙ
Την 19 και 20 Αυγούστου 2015, ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ πραγματοποίησε επίσκεψη στην ΠΕ της 88ΣΔΙ, στο πλαίσιο παρακολούθησης κύριων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ελέγχου μέτρων ασφάλειας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων του Σχηματισμού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, του έγινε ενημέρωση επί του έργου και την αποστολή του Σχηματισμού και δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: