ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Δραστηριότητες Τεχνικού Σώματος


Δραστηριότητες Τεχνικού Σώματος
Στο Τεχνικό Σώμα έχει ανατεθεί σημαντικό μέρος της ευθύνης της υποστήριξης των Μονάδων και Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς, η οποία υλοποιείται:

 Με τη συντήρηση – αξιοποίηση – ανακατασκευή – εκσυγχρονισμό κάθε είδους τεχνικού υλικού όπως Οχήματα, Άρματα, Αεροσκάφη, Ελικόπτερα και Τηλεπικοινωνιακό Υλικό.
 Περισυλλογή – Μετακομιδή του Βαρέως Τεχνικού Υλικού.
 Σύνταξη μελετών τεχνικών προδιαγραφών για το τεχνικό υλικό του Στρατού Ξηράς.
 Με ανάπτυξη πρωτοβουλιών αναφορικά με τη συντήρηση του υλικού σε ευαίσθητους τομείς, όπως αυτόν της συντήρησης των αεροπορικών μέσων, που αποδεικνύουν εμπράκτως το ενδιαφέρον του προσωπικού που αναπτύσσει και υλοποιεί καινοτόμες ιδέες, γεγονός που επιφέρει σημαντική οικονομία χρημάτων για την Υπηρεσία.

Για την εκτέλεση της αποστολής του το Τεχνικό Σώμα διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη και σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό αναπτυγμένο στα Εργοστάσια Βάσεως, Συνεργεία Περιοχής, Τάγματα και Λόχους Συντηρήσεως και Επισκευών.

Φωτογραφίες από πρόσφατες δραστηριότητες των Μονάδων του Τεχνικού Σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: