ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

ΤAMΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ - 2015


ΤAMΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ - 2015
Ευρίσκεται σε εξέλιξη η ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 2015» η οποία διεξάγεται σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο και εντός του FIR Αθηνών, επί βάσεως ΤΑΑΣ (Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων) και ΤΑΜΣ (Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων).
Φωτογραφίες από αεροκίνηση και αεραπόβαση τμημάτων του Στρατού Ξηράς, στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2015».

Δεν υπάρχουν σχόλια: