ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Επίσκεψη Ιορδανών Αξιωματικών στη Σχολή Διαβιβάσεων


Επίσκεψη Ιορδανών Αξιωματικών στη Σχολή Διαβιβάσεων
Από 18 έως 21 Οκτωβρίου 2015, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας 2015, επισκέφθηκαν τη Σχολή Διαβιβάσεων (ΣΔΒ) 5 Ιορδανοί Υπολοχαγοί Διαβιβάσεων.
Οι Ιορδανοί Αξιωματικοί ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής, ενημερώθηκαν για την αποστολή του Όπλου, για την εκπαίδευση στην ΣΔΒ και στην Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ).
Επιπλέον, συνεκπαιδεύτηκαν με τους Έλληνες Ανθυπολοχαγούς της Σχολής σε συστήματα Διαβιβάσεων, με βάση την ορολογία και τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: