ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Βασική Εκπαίδευση Σχολής Πυροβολικού


Βασική Εκπαίδευση Σχολής Πυροβολικού
Στο πλαίσιο της παρεχόμενης εκπαίδευσης της Σχολής Πυροβολικού, από 02 έως 05 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές Βολές Πυροβολικού από τα τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγώνν και Μονίμων Λοχιών Πυροβολικού τάξεως 2015.
Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν ρεαλιστικά στα επιχειρησιακά μέσα πυρός που διαθέτει το Πυροβολικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: