ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

ΤΑΑΣ “MILEX-15”


ΤΑΑΣ “MILEX-15”
Ευρίσκεται σε εξέλιξη της Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «MILEX-15».

Η ΤΑΑΣ “MILEX-15” είναι Στρατιωτική Άσκηση Χειρισμού Κρίσεων / Crisis Management Operation (CMO) Military Exercise της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η άσκηση διεξάγεται παράλληλα στο Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUMS) στις Βρυξέλλες, στην έδρα του Στρατηγείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Μεγάλης Βρετανίας (UK EU OHQ Northwood) και στην έδρα του Ελληνικού Στρατηγείου Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL EU FHQ) στη Νέα Σάντα Κιλκίς (71 Α/Μ ΤΑΞ).

Κύριοι αντικειμενικοί σκοποί της MILEX-15 είναι η δοκιμή ενεργοποίησης και λειτουργίας των Στρατηγείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής αυτών, καθώς και η διατήρηση και βελτίωση της γνώσης και των διαδικασιών στρατιωτικής σχεδίασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ελληνικό Στρατηγείο Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL EU FHQ) ανταπεξέρχεται πλήρως στις αυξημένες υποχρεώσεις του ως Ευρωπαϊκό Στρατηγείο Δυνάμεων.

Για τις ανάγκες της ασκήσεως έχει στελεχωθεί με προσωπικό από την Ελλάδα και της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα συναφή σχέδια, όπως παρακάτω:
- Ελλάδα 58 στελέχη
- Βουλγαρία 2 στελέχη
- Κύπρο 6 στελέχη
- Σουηδία 1 στέλεχος
- Τσεχία 1 στέλεχος
- Μεγάλη Βρετανία 2 στελέχη

Φωτογραφίες από την επίσκεψη που πραγματοποίησε το Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2015 ο Διοικητής της 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ στην έδρα του ελληνικού Στρατηγείου Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες της MILEX-15.

Δεν υπάρχουν σχόλια: