ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

TAMΣ «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ - 2015»


TAMΣ «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ - 2015»
Από 09 έως 13 Νοεμβρίου 2015 εκτελέσθηκε η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ) «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ – 2015».
Η άσκηση επικεντρώθηκε στη σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων ΗΠ και στην αντιμετώπιση   επεισοδίων ΗΠ σε διακλαδικό επίπεδο.
Από τον Στρατό Ξηράς ασκήθηκαν προσωπικό και μέσα του Πυροβολικού, των Διαβιβάσεων και της Αεροπορίας Στρατού, τα οποία συνεργάσθηκαν άριστα με τα αντίστοιχα των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που έλαβαν μέρος στην άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: