ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση ΣΠΖ


Επιχειρησιακή Εκπαίδευση ΣΠΖ
Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, ολοκληρώθηκε το δεκαήμερο επιχειρησιακής  εκπαίδευσης των Ανθυπολοχαγών Πεζικού και Αεροπορίας Στρατού Τάξεως ΣΣΕ/2015, της Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης της Σχολής Πεζικού.
Κατά τη διάρκεια της  εκπαίδευσης εκτελέστηκαν  Τακτικές Ασκήσεις Μηχανοκινήτου Διμοιρίας σε όλες τις φάσεις του αγώνα και εξετάστηκαν αντικείμενα διεξαγωγής,  Υποστήριξης Μάχης και Διοικητικής Μέριμνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: