ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 79 ΑΔΤΕ


Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 79 ΑΔΤΕ
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 79 ΑΔΤΕ, πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση του συνόλου των Μονάδων της.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτελέσθηκαν στην Περιοχή Ευθύνης του Σχηματισμού στη Σάμο κατά το μήνα Απρίλιο 2016. Μεταξύ άλλων:
- Εκτελέσθηκε Άσκηση Αντιμετώπισης Αεροκινήτων Δυνάμεων.
- Εφαρμόσθηκαν Σχέδια Ετοιμότητας και Συναγερμού.
- Δοκιμάσθηκε η αντίδραση των  Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτήτων.
- Εκτελέσθηκαν Βολές Ατομικού Οπλισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: