ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 88 ΣΔΙ


Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 88 ΣΔΙ
Κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ».

Εξετάσθηκαν τα υφιστάμενα Σχέδια Ετοιμότητας και Επιχειρήσεων του Σχηματισμού και πραγματοποιήθηκε άσκηση με κύρια ενέργεια την εξάλειψη αεροπρογεφυρώματος από Συγκρότημα Μηχανοκινήτου Λόχου Πεζικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: