ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Αποφοίτηση Ανθυπολοχαγών από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης


Αποφοίτηση Ανθυπολοχαγών από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης
Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκαν στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων του Στρατού Ξηράς, οι τελετές αποφοίτησης των Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ Τάξεως 2015, από τα Βασικά Τμήματα Εκπαίδευσης.

Φωτογραφίες από τις τελετές:

- Στη Σχολή Πεζικού, όπου στους αποφοιτήσαντες Ανθυπολοχαγούς Πεζικού και Αεροπορίας Στρατού, τα πτυχία επιδόθηκαν από τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Πεζικού του ΓΕΣ.

- Στη Σχολή Τεθωρακισμένων, όπου στους αποφοιτήσαντες Ανθυπίλαρχους, τα πτυχία καθώς και τελαμώνες Ιππικού με φυσιγγιοθήκη επιδόθηκαν από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεθωρακισμένων του ΓΕΣ.

- Στη Σχολή Διαβιβάσεων, όπου στους αποφοιτήσαντες Ανθυπολοχαγούς Διαβιβάσεων, τα πτυχία επιδόθηκαν από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαβιβάσεων του ΓΕΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: