ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Εκπαίδευση Σχολής Πυροβολικού - Εκπαιδευτικές Βολές


Εκπαίδευση Σχολής Πυροβολικού - Εκπαιδευτικές Βολές
Εκτελέσθηκαν, από 17  έως 20  Οκτωβρίου 2016, εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών,  Μονίμων Λοχιών Τάξεως 2016  και Διοικητικών Ανθυπασπιστών.

Οι εκπαιδευόμενοι, μεταξύ άλλων, αντιμετώπισαν αντικείμενα ανάπτυξης Πυροβολαρχίας, παρατήρησης και διόρθωσης βολής και διευθύνσεως πυρός με χρήση συστημάτων τακτικού και τεχνικού ελέγχου πυρός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: