ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Eπιχειρησιακή Αξιολόγηση 95 ΛΑΤΕΘ


Eπιχειρησιακή Αξιολόγηση 95 ΛΑΤΕΘ
Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην Περιοχή Ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ στην Ρόδο από την Oμάδα Επιχειρησιακής Αξιολόγησης της Γενικής Επιθεώρησης του ΓΕΣ, η Εθνική Επιχειρησιακή Αξιολόγηση του 95 Λόχου Αντιαρματικών Εθνοφυλακής.
Για την αξιολόγηση και την εξαγωγή ρεαλιστικών συμπερασμάτων προσκλήθηκαν έφεδροι, εκτελέσθηκαν εκπαίδευση και βολές με όλα τα οπλικά συστήματα του Λόχου και δοκιμάστηκαν τα υφιστάμενα Σχέδια.
Εξετάσθηκαν :
• Οι διαδικασίες κατάταξης και ένταξης των Εφέδρων
• Το σχέδιο Ταχείας Προσελεύσεως
• Το Σχέδιο Συναγερμού και η κίνηση του προσωπικού και των Μέσων σε επιλεγμένες θέσεις.
• Οι διαδικασίες εκπόνησης και έκδοσης. προειδοποιητικών και τμηματικών διαταγών.
• Οι διαδικασίες οργάνωσης Μάχης.
• Θέματα ατομικής τακτικής.
• Το σύστημα επικοινωνιών.
• Το σύστημα Διοικητικής Μέριμνας στην εκστρατεία.
• Η διεξαγωγή Επιχειρήσεων.
• Η εκτέλεση Βολών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: