ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Εκπαίδευση στη Σχολή Μηχανικού


Εκπαίδευση στη Σχολή Μηχανικού
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής Μηχανικού, στις οποίες συμμετέχουν Ανθυπολοχαγοί και Μόνιμοι Λοχίες τάξεως 2016, καθώς και Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί Μηχανικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: