ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών της Σχολής Πεζικού


Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών της Σχολής Πεζικού
Από τη Δευτέρα 06 έως την Πέμπτη 09 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Ανθυπολοχαγών του τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης της Σχολής Πεζικού, εκτελέσθηκαν Βολές Όλμων 81 χιλιοστών και 4,2 ιντσών.
Η ρεαλιστική εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή Πεζικού στους νέους Ανθυπολοχαγούς, έχει ως σκοπό να τους παρέξει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να αναλάβουν τα επιχειρησιακά τους καθήκοντα στις Μονάδες που θα τοποθετηθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: