ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ... Η ΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ ΑΦΟΠΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΟΡΜΑ Η 2Α ΜΟΙΡΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ... 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ!

ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ... Η ΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ ΑΦΟΠΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΟΡΜΑ Η 2Α ΜΟΙΡΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ... 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ!Μεταφέρουμε από την ειδική έκδοση για τα 50 χρόνια από την 21η Απριλίου:

Τό “Πεντάγωνο” ἦταν ὁ πιό σημαντικός στόχος. Στό κτιριακό του συγκρότημα συστεγάζοντο τό ΓΕΕΘΑ, τό ΓΕΣ, τό ΓΕΝ καί τό ΓΕΑ. Ἐκεῖ θά ἐγκαθιδρύετο τό Στρατηγεῖο τῆς Ἐπαναστάσεως.
Η Ε.Σ.Α. (Ἑλληνική Στρατιωτική Ἀστυνομία): Μέ Διοικητή της, τόν Συνταγματάρχη Ἰωάννη Λαδᾶ.  Εἶχε ἀναλάβει τίς ἀποστολές:

α) Τό ἄνοιγμα τῶν πυλῶν τοῦ Στρατοπέδου, μέ τήν μέθοδο τῆς “ἀσκήσεως ὑφαρπαγῆς σκοπῶν”.
β) Συγκρότησι 56 ὁμάδων συλλήψεως προσωπικοτήτων
γ) Ταχυκίνητη ἐφεδρεία στήν διάθεσι τοῦ Ε.Δ.Ε. (Ἐπιτελείου Διευθύνσεως Ἐπιχειρήσεως)

Στίς 01:45 ὁ Ἰ. Λαδᾶς συναντήθηκε μέ τόν Ἀντ/ρχη Μιχ. Μπαλόπουλο καί τήν ὁμάδα του, στήν Ἁγία Σοφία Ψυχικοῦ. Καί οἱ δυό μαζί ἀπετέλεσαν μία ὁμάδα 15 Ἀξιωματικῶν καί 10 ὁπλιτῶν.

Τήν “ὑφαρπαγή” ὁ Λαδᾶς ἀνέθεσε σέ ἕναν Λόχο τῆς ΕΣΑ ὑπό τόν Λοχαγό Ζουμπουλάκη, ὁ ὁποῖος στίς 02:00 ἐκτελεῖ αἰφνιδιαστικά τό ἐγχείρημα στήν διπλοσκοπιά τῆς Δυτικῆς Πύλης. Οἱ  σκοποί ἀκινητοποιήθηκαν καί τά ὄπλα τούς ἀφαιρέθηκαν. Τήν θέσι τούς κατέλαβαν δυό ὁπλίτες τῆς ΕΣΑ.

Ἐκείνη ἀκριβῶς τήν στιγμή ἡ ὁμάδα Λαδᾶ - Μπαλόπουλου εἰσέρχεται στό Στρατόπεδο, εἰσδύει στό ἐσωτερικό τοῦ κτιρίου καί ἐγκαθιστά σκοπούς στούς ὀρόφους. Ξυπνοῦν τόν Ἀνώτερο Ἐπόπτη Ἐπιφυλακῆς ΓΕΣ Ἀντ/ρχη Γ. Χαμακιώτη. Τόν ἐνημερώνουν καί συντάσσεται μέ τήν Ἐπανάστασι! Τό ἴδιο συμβαίνει καί στό Γ.Ε.Α.

Κατόπιν δύο Ἀξιωματικοί Διαβιβάσεων τῆς Ὁμάδος, ἐγκαθίστανται στήν αἴθουσα Σταθμῶν Ἀσυρμάτου Λ.Υ.Σ.Ε. (Λίαν Ὑψηλῆς Συχνότητος) τοῦ ΓΕΣ καί ἐπιβάλουν “μονομερῆ σιγῆ ἀσυρμάτου”.      
Ὁ Λόχος Ζουμπουλάκη συνεχίζει τήν “ἄσκησι ὑφαρπαγής” μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καί “χωρίς ν’ ἀνοίξη μύτη”.  Ἔτσι, ὅλοι οἱ σκοποί τοῦ “Πενταγώνου” ἀντικαθίστανται ἀναίμακτα, μέ ὁπλίτες τῆς ΕΣΑ

Την ίδια ώρα

Η 2α Μοίρα Ἀλεξιπτωτιστῶν:  Μέ Διοικητή τόν Ταγματάρχη Γεώργιο Κωνσταντόπουλο. Εἶχε ὡς ἀποστολές:

α) Τήν κατάληψι τοῦ “Πενταγώνου”.
β) Τήν κατάληψι 8 τοπικῶν κέντρων τοῦ Ο.Τ.Ε.
γ) Συγκρότησι 8 ὁμάδων συλλήψεως προσωπικοτήτων.

Μέ ἀνοικτές τίς Πύλες  καί φίλιους σκοπούς, ἡ Μοίρα ἐφόρμησε στό “Πεντάγωνο” καταλαμβάνοντας ὅλα τά ζωτικά σημεῖα του.

 Ἄπ΄ἐκείνη τήν στιγμή, ὁ Ὑποδιοικητής Καταδρομῶν ΓΕΣ Ἀντ/ρχης Κων/νος Ἀσλανίδης ἀνέλαβε καθήκοντα Στρατοπεδάρχου, μέ βοηθό του, τόν Ταγματάρχη Γ. Κωνσταντόπουλο. Ὁ Μιχ. Μπάλοπουλος εἶχε ἐντολή νά ἐπιβλέψη τήν ἄφιξι τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν πού εἶχαν συλληφθῆ. Ἡ κατάληψις καί ἐξασφάλισις τοῦ “Πενταγώνου” εἶχε ὁλοκληρωθῆ…                                                   ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ     ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: