ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση ΧVI M/K MΠ


Επιχειρησιακή Εκπαίδευση ΧVI M/K MΠ
Στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, εκτελέσθηκε άσκηση ετοιμότητας από την Δ΄ Επιλαρχία Αναγνωρίσεως (Δ΄ ΕΑΝ) κατά τη διάρκεια της οποίας δοκιμάσθηκαν Επιχειρησιακά Σχέδια.
Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δεκαήμερο μηνός Απριλίου 2016 στην Περιοχή Ευθύνης της Μεραρχίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: