ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Η Ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία - Δείτε κάτι που δεν ξέρατε…
Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, και αυτό που ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότι κάθε λέξη στην Ελληνική έχει μαθηματικό υπόβαθρο.
Τα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα.
Όρθια, ανάποδα με ειδικό τονισμό, αποτελούσαν το σύνολο των 1620 συμβόλων που χρησιμοποιούνταν στην Αρμονία (Μουσική στα Νέο Ελληνικά).
Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση και κάθε λέξη είναι ένας αριθμός.
Μια τεράστια γνώση κλειδωμένη-κωδικοποιημένη μέσα λέξεις λόγω της μαθηματικών τιμών που έχουν. Ένας από τους Πρωτοπόρους επί του θέματος ήταν ο μέγιστος Πυθαγόρας.
Οι αριθμοί, τα σχήματα, η αρμονία και τα άστρα έχουν κάτι κοινό, έτσι αντίστοιχα τα μαθηματικά (αριθμοί) η γεωμετρία (σχήματα) η αρμονία(μουσική) και η αστρο-νομία (αστήρ=α-χωρίς- στήριγμα + φυσικοί νόμοιπου τα διέπουν) ήταν αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα, που με την συγκεκριμένη σειρά που αναφέραμε ήταν η σκάλα για την εξέλιξη (=εκ -του- έλικος, DNA) του νου-ψυχής προς τον Δημιουργό.
Έναν Δημιουργό που δημιούργησε βάσει αυτών των τεσσάρων επιστημών. 27 σύμβολα-αριθμοί με αριθμητική αξία συνθέτουν το Ελληνικό Αλφάβητο, 3 ομάδες από 9 σύμβολα-αριθμούς η κάθε ομάδα, με άθροισμα κάθε ομάδας 45, 450, 4.500.
ΑΛΦΑ = 1+30+500+1= 532 =>5+3+2= 10 => 1+0= 1
ΕΝ = 5+50 = 55 => 5+5 = 10 => 1+0= 1
ΟΜΙΚΡΟΝ = 70+40+10+20+100+70+50= 360, όσες και οι μοίρες του κύκλου
Για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα νοήματα των εννοιών των λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης πρέπει πρωτίστως να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την ίδια την Ελληνική γλώσσα.
Η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία δεν είναι βασισμένη στο ότι κάποιοι απλά καθίσαν και συμφώνησαν να ονομάζουν ένα αντικείμενο «χ» ή «ψ» όπως όλες οι υπόλοιπες στείρες γλώσσες του κόσμου. Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα μαθηματικό αριστούργημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε.
Η αρχή των πάντων είναι το ίδιο το Ελληνικό Αλφάβητο (το οποίο φυσικά δεν το πήραμε από κάποιον άλλον όπως θα δούμε παρακάτω διότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται).
Τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου στο σύνολο τους ήταν 33 όσοι και οι σπόνδυλοι, οι 5 τελευταίοι σπόνδυλοι (που παίζουν τον ρόλο της κεραίας) έχουν άμεση σχέση με τον εγκέφαλο και αντιστοιχούν στα 5 τελευταία άρρητα γράμματα τα οποία γνώριζαν μόνο οι ιερείς* ένα από αυτά ήταν η Σώστικα (ή Γαμμάδιον) η οποία στα λατινικά έγινε swstika και οι Ναζί το έκλεψαν και την ονομάσανε Σβάστικα.
Το σύμβολο αυτό είναι του ζωογόνου Ηλίου (Απόλλωνα), οι Ναζί το αντέστρεψαν για να συμβολίσουν το αντίθετο του ζωογόνου Ήλιου, δηλαδή του σκοτεινού θανάτου.
Υπήρχαν ακόμα κάποια γράμματα τα οποία στην πάροδο του χρόνου καταργήθηκαν όπως το Δίγαμμα (F), Κόππα (Q), Στίγμα (S’), Σαμπί (ϡ)
Ο Πυθαγόρας μας ενημερώνει για τα 3 επίπεδα της Ελληνικής γλώσσας τα οποία είναι τα εξής:
1. ομιλών
2. Σημαίνον (α. σήμα, β. σημαινόμενο)
3. Κρύπτον (α. διαστήματα β. κραδασμός γ. λεξάριθμος δ. τονάριθμος)
-Το πρώτο είναι η ομιλία
-Το δεύτερο είναι η σχέση του σήματος με το σημαινόμενο που θα αναλύσουμε παρακάτω
-Το τρίτο είναι το διάστημα (απόσταση & χρόνος), ο κραδασμός (που αφυπνίζει τον εγκέφαλο μέσω ιδιοσυχνοτήτων από τους δημιουργηθέντες παλμούς – Παλλάδα Αθηνά) ο λεξάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με αριθμούς) και ο τονάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με μουσικούς τόνους)
Το κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε έναν αριθμό, αλλά και σε έναν μουσικό τόνο άρα γράμμα=αριθμός=τόνος (μουσικός), πράγμα που φανερώνει ότι στη γλώσσα μας πίσω από τα γράμματα-λέξεις υπάρχουν αριθμοί (λεξάριθμοι) και μουσικοί φθόγγοι (τονάριθμοι).
Οι 4 αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα ήταν:
1. Αριθμοί (μαθηματικά)
2. Σχήματα (Γεωμετρία)
3. Μουσική (Αρμονία)
4. Αστρονομία
Οι επιστήμες αυτές είναι αλληλένδετες και βρίσκονται η μια μέσα στην άλλην όπως οι Ρωσικές μπαμπούσκες. Συνδυάστε τώρα το αλφάβητο που εσωκλείει αριθμούς και μουσικούς τόνους με τις 4 αυτές επιστήμες.
1. Αστρονομία= αστηρ + νόμος, α-στηρ = αυτό που δεν στηρίζεται, άρα αστρονομία= οι συμπαντικοί νόμοι που διέπουν αυτό που δεν στηρίζεται κάπου, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την μουσική (αρμονία), σχήματα (γεωμετρία) αριθμούς (μαθηματικά) και όλα αυτά με τον Αιθέρα ο οποίος περιβάλει τις ουράνιες σφαίρες.
2. Ο Πυθαγόρας άκουγε την αρμονία (μουσική) των ουρανίων Σφαιρών άρα μιλάμε μια γλώσσα η οποία έχει να κάνει με την ροή του σύμπαντος.
Η Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Η/Υ λόγω της μαθηματικότητας και μουσικότητας όχι μόνο του Αλφαβήτου-λέξεων, αλλά και των μαθηματικών εννοιών που γεννώνται π.χ. η λέξη ΘΕΣΙΣ γίνεται: συνΘεσις, επίΘεσις, κατάΘεσις, υπόΘεσις, εκΘεσις, πρόσΘεσις, πρόΘεσις, ανάΘεσις, διάΘεσις, αντίΘεσις κτλ κτλ αν τώρα αυτές τις λέξεις τις μεταφράσουμε στα Αγγλικά είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους.
Το ότι δεν γίνεται το Αλφάβητο να είναι αντιγραμμένο από κάπου αλλού φαίνεται από το ότι εν έτη 2300 π.Χ. (με μελέτες της Τζιροπούλου και άλλων και όχι το 800 π.Χ.) ο Όμηρος ήδη έχει στην διάθεση του 6.500.000 πρωτογενής λέξεις (πρώτο πρόσωπο ενεστώτα & ενικού αριθμού) τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε Χ72 που είναι οι κλήσεις, θα βγάλουμε ένα τεράστιο αριθμό ο οποίος δεν είναι ο τελικός, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα, ΓΕΝΝΑ.
ΑΝ συγκρίνουμε τώρα π.χ. την Αγγλική γλώσσα που έχει 80.000 λέξεις εκ των οποίων το 80% είναι Ελληνικές όπως μας ενημερώνει το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, και μετρήσουμε ότι αυτή η στείρα γλώσσα εξελίσσεται 1000 χρόνια, μπορούμε αβίαστα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Όμηρος παραλαμβάνει μια γλώσσα η οποία έχει βάθος στον χρόνο 100.000 π.Χ? 500.000 π.Χ.? ποιος ξέρει…
Όμως η απόλυτη απόδειξη είναι η ίδια η μαθηματικότητα της, η οποία δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του πλανήτη. Μην ξεχνάμε ακόμα το ότι ο Δημιουργός χρησιμοποιεί μαθηματικά για την δημιουργία, άρα η γλώσσα μας έχει αναγκαστικά σχέση με την πηγή (root-0/1).
Πριν όμως από το «Κρύπτον» υπάρχει το «Σημαίνον», δηλαδή η σύνδεση των λέξεων με τις έννοιες αυτών.
Είπανε νωρίτερα ότι οι ξένες διάλεκτοι ορίστηκαν κατόπιν συμφωνίας, δηλαδή κάποιοι συμφώνησαν ότι το τάδε αντικείμενο θα το ονομάσουν «Χ», κάτι που κάνει τις γλώσσες στείρες, άρα δεν μπορούν να γεννήσουν νέες λέξεις, άρα δεν υπάρχει μαθηματικότητα, άρα δεν δύναται να περιγράψουν νέες έννοιες που υπάρχουν στην φύση, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος εφόσον δεν μπορεί να περιγράψει μέσω των νέων λέξεων καινούριες έννοιες μένει στο σκοτάδι, έτσι οι νευρώνες του εγκεφάλου δεν γεννούν νέους εν αντιθέσει με όσους χρησιμοποιούν την Ελληνική.
Πως θα μπορούσε π.χ. ο Άγγλος ή ο Γάλλος ή ο Χ, Υ με μια λέξη που έχει 10 έννοιες να περιγράψει με ακρίβεια άρα και σαφήνεια μια βαθύτερη έννοια; πόσο μάλλον τις πολλαπλές πλευρές αυτής; δεν μπορεί, να λοιπόν το γιατί όλα ξεκίνησαν εδώ. Το Σημαίνον λοιπόν είναι η σύνδεση του σήματος με το σημαινόμενο, δηλαδή η ίδια η λέξη είναι δημιουργημένη με τέτοιο τρόπο που περιγράφει την έννοια που εσωκλείνει μέσα της.
Παράδειγμα:
Η ονοματοδοσία της λέξης ΚΑΡΥΟΝ (Καρύδι) προέρχεται από μια παρατήρηση της φύσης (όπως όλες οι λέξεις), δηλαδή όταν δυο κερασφόρα ζώα (Κριοί, τράγοι κτλ) τρα.κάρ.ουν με τα κέρ.ατα τους ακούγεται το «κρακ» ή «καρ», ο ήχος αυτός έδωσε το όνομα «κέρας» (κέρατο) το κέρας έδωσε το όνομα κράτα ή κάρα (κεφάλι) και το υποκοριστικό αυτού το Κάρυον (μικρό κεφάλι). το Κάρυον (καρύδι) μοιάζει καταπληκτικά με το ανθρώπινο κεφάλι και το εσωτερικό του με εγκέφαλο.
Το Υ είναι η ρίζα του ρήματος ΥΩ (βρέχω) όπου υπάρχει το Υ υπάρχει κοιλότητα (ή κυρτότητα) δηλαδή θηλυκώνει κάτι, η βροχή (υγρό στοιχείο) μπαίνει (θηλυκώνεται) μέσα στην γη.
Το μουσικό – αριθμητικό αλφάβητο δημιουργεί μουσικο – μαθηματικές λέξεις οι οποίες περιγράφουν αντίστοιχες έννοιες, οι οποίες προέρχονται από την παρατήρηση της φύσεως δηλαδή της Δημιουργίας άρα κατ επέκταση του ίδιου του Δημιουργού, αλλά η ερώτηση είναι πόσες χιλιετίες μπορεί να χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το τέλειο μαθηματικό σύμπλεγμα που τα γράμματα είναι αριθμοί και συνάμα μουσικοί τόνοι και οι λέξεις δηλαδή το σύνολο των αριθμών και των μουσικών τόνων κρύβουν μέσα τους εκτός από σύνθετες μουσικές αρμονίες, έννοιες οι οποίες δεν είναι καθόλου τυχαίες αλλά κατόπιν εκτενέστατης παρατηρήσεως της φύσης;
Ευλόγως λοιπόν ο Αντισθένης μας υπενθυμίζει «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»
Τμήμα ειδήσεων defencenet.g
r

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Γιατί ο Ν. Χρουτσόφ είχε πει: "Τα ελληνικά τελωνεία του διαστήματος περιπολούν γύρω από την Γη μέχρι να έρθει η κατάλληλη ώρα;"


«Τα Ελληνικά τελωνεία του διαστήματος περιπολούν γύρω από την Γη μέχρι να έρθει η κατάλληλη ώρα;» 
Άραγε τι εννοούσε;…

Τσάλεντζερ και Κολούμπια καταστράφηκαν .
Με το όνομα "Απόλλων" πήγαν οι Αμερικανοί στην Σελήνη και με το όνομα "Κόσμος" οι Ρώσοι έκαναν περιστροφές στη...
Γη.

Στην Μυθοδία Έλληνα έβαλαν να τραγουδήσει (Παπαθανασίου) από τις στήλες του Ολυμπίου Διός.
Στείλαν το τραγουδι στον Άρη.
Ποιος θα το ακούσει;
Και γιατί δεν το κάνανε στην Αμερική και ξόδεψαν τόσα λεφτά;

Γιατί η ΝΑΣΑ διαβάζει αρχαία ελληνικά και γιατί στο κατεστραμμένο ufo του Ρόσγουελ βρέθηκε πινακίδα με ελληνικά γράμματα;

Γιατί πολλά UFO έχουν το σύμβολο του κηρύκειου και το διπλό Ε ;

Γιατί αγρογλυφικά έχουν το Δ που είναι μόνο ελληνικό και τους μαιάνδρους;

Γιατί στην σελήνη και στον Άρη βρέθηκαν ελληνικά γράμματα;

Μήπως είναι αλήθεια αυτά που λένε ότι στο φεγγάρι βρήκαν καταστραμμένο διαστημόπλοια με ελληνικά γράμματα;
Έχουμε σχέση εμείς με τους εξωγήινους;

Η ιστορική φράση του ηγέτη της Σοβιετικής Ενωσης Νικήτα Χρουτσώφ, ενώπιων της γενικής συνελεύσεως των ηνωμένων εθνών, τον Σεπτέμβριο του 1960 (εποχή ψυχρού πολέμου), όταν εντός της συνελεύσεως λογομάχησε σε υψηλούς τόνους με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ Ντουάϊτ Αινζεχάουερ, λόγω της καταρρίψεως του κατασκοπευτικού αεροσκάφους u-2 των ΗΠΑ που ίπτατο άνωθεν της Ρωσίας.

"Tα ελληνικά τελωνεία του διαστήματος περιπολούν γύρω από την γη, μέχρι να έρθει η ώρα της αποκάλυψης."

Γιατί το είχε πει αυτό;
Τι ήξερε;

Μία, τουλάχιστον, απάντηση είναι η εξής:
«Αλήθεια, τριάντα χιλιάδες υπάρχουν από τον Δία φύλακες αθάνατοι των θνητών ανθρώπων απάνω στην πολύκαρπη γη. 
Και τούτοι παρακολουθούν τις δίκες και τα εγκλήματα γυρίζοντας αχνοντυμένοι παντού στην Γη».
Ησίοδος, Έργα και Ημέραι στίχοι 252-255

Οι αθάνατοι αυτοί φύλακες είναι αποσταλμένοι από τον Δία και προερχόμενοι από το πρώτο γένος, το λεγόμενο Χρυσό Γένος, σύμφωνα με τους στίχους 123-125.

Τα λόγια του Χρουτσώφ δεν ήταν τυχαία.
Παράφρασε τους παραπάνω στίχους του Ησίοδου, αλλά δεν τους άλλαξε το νόημα.
Τους μετέφερε στην ορολογία του σήμερα.
Και σίγουρα δεν το έκανε τυχαία.

Οι συνομιλητές του Χρουτσώφ, σίγουρα, καταλάβαιναν σε τι αναφερόταν…
Εσείς;                                                                ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ     ΕΔΩ

Σχολείο Προχωρημένης Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στην ΠΕ ΑΣΔΕΝ

Σχολείο Προχωρημένης Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στην ΠΕ ΑΣΔΕΝ
Πραγματοποιείται στην ΠΕ ΑΣΔΕΝ το Σχολείο Προχωρημένης Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΣΠΕΝ) για τους οπλίτες της 2015 Β΄ ΕΣΣΟ και για αυτούς που προέρχονται από ΕΚΕ της 2015 Α΄ΕΣΣΟ.

Φωτογραφίες από την εκπαίδευση ΣΠΕΝ της 79 ΑΔΤΕ.

ΤΑΜΣ ΙΑΣΩΝ 2015 στη ΠΕ της 80 ΑΔΤΕ


ΤΑΜΣ ΙΑΣΩΝ 2015 στη ΠΕ της 80 ΑΔΤΕ
Την Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Περιοχή Ευθύνης της 80 ΑΔΤΕ, η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΙΑΣΩΝ 2015» από Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες του Σχηματισμού.

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Εβραϊκό Μνημείο Καβάλας: Η υποκρισία του τοπικού συμβουλίου και των τοπικών ΜΜΕ


Gaza-Strip
Παλαιστίνιο κοριτσάκι σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, Ιούλιος 2014.
Εισήγηση θα παρουσιάσει αύριο στο δημοτικό συμβούλιο Καβάλας το τοπικό συμβούλιο, με την οποία ζητά την κανονική ανέγερση του εβραϊκού μνημείου στην πόλη η οποία είχε αναβληθεί δημιουργώντας διεθνές θέμα. Η εισήγηση κάνει λόγο για ”παγκόσμιο μήνυμα” κατά των θυμάτων του ”παράλογου μίσους”, τη στιγμή που κανένας εκπρόσωπος του ελληνικού εβραϊσμού δεν έχει καταδικάσει τα φρικτά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης, καταδεικνύοντας έτσι την υποκρισία του συμβουλίου αλλά και των τοπικών ΜΜΕ, τα οποία σφυρίζουν αδιάφορα.

Συγκεκριμένα, η εισήγηση αναφέρει τα εξής:
Το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας με την με αριθ. 601/20η/30-8-2004 απόφασή του ενέκρινε τηντοποθέτηση μνημείου για τους 1484 Έλληνες Εβραίους της Καβάλας που συγκεντρώθηκαν από ταβουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το βράδυ της 3ης προς 4η Μαρτίου 1943 και οδηγήθηκαν στοστρατόπεδο θανάτου της Τρεμπλίνκαόπου και θανατώθηκαν.
Με την τοποθέτηση του μνημείουη πόλη της Καβάλας θυμάται τα παιδιά της που χάθηκαν στοπαράλογο φυλετικό μίσος και στέλνει το μήνυμα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί στο μέλλονπαρόμοια φαινόμεναΤο παγκόσμιο αυτό μήνυμα έχει στην Καβάλα ιδιαίτερο βάρος καθώς ολαός της Καβάλας γνωρίζει και από ιδία πείρα τι σημαίνει γενοκτονία και εκτοπισμοί.
Εισηγούμαστε:
1.την ανάκληση του με αριθμό 2 σκέλους της με αριθ. 601/20ης/30-08-2004 απόφασης του δημοτικούσυμβουλίου Καβάλαςκαι
2.την λήψη νέας απόφασης για την τοποθέτηση του μνημείου δωρεάς του πρώην προέδρου τηςδιαχειριστικής επιτροπής της Ισραηλιτικής Κοινότητας Καβάλας κΒενουζίου.
Το μνημείο είναι κόλουρος κώνος από μαύρο γρανίτη στον οποίο εγχάρακτο στην εμπρόσθια όψη είναιστο άνω τμήμα απόσπασμα από Δευτερονόμιο (ΠΔιαθήκηστο κέντρο το Άστρο του Δαυίδ εντόςστεφάνου και στο κάτω τμήμα κείμενο που μνημονεύει τους 1.484 Εβραίους.
Η προτεινόμενη θέση είναι στο πεζοδρόμιο της οδού ΕρΣταυρού στη γωνία με την οδό Μητροπόλεωςσχετίζεται με τα ιστορικά γεγονότα της περιόδουΣυγκεκριμένα στη θέση των παρακείμενων οικοδομώνυπήρχαν οι καπναποθήκες της εταιρίας Commercial & Co, όπου φυλακίστηκαν οι Εβραίοι της Καβάλαςπριν τον εκτοπισμό τους.
Παρακαλώ για την έγκριση σας.
Ο Αντιδήμαρχος Καβάλας
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το ”παγκόσμιο μήνυμα” μη ανοχής στέλνεται προφανώς σε όλα τα μέρη του κόσμου εκτός από το Ισραήλ, καθώς οποιαδήποτε αναφορά κάποιου σε αυτό εκλαμβάνεται από τους τοπικούς άρχοντες αλλά και από τους ίδιους τους έλληνες εβραίους ως ”αντισημιτισμός”. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι οι έλληνες εβραίοι που ζητούν δικαίωση των θυμάτων τους, χαρακτηρίζουν ”ψευτοπαλαιστίνιους” ή ”ψευδεστίνιους” τους 2.100 αμάχους που σφαγιάστηκαν πέρσι στη Γάζα από την επιχείρηση ”Protective Edge” του Ισραήλ, ανάμεσα στους οποίους και πάνω από 500 παιδιά.
Picture 13
Picture 11
Όποιος λέει όλη την αλήθεια ή υποστηρίζει την Παλαιστίνη, είναι ”αντισημίτης”.
Picture 10
Το Ισραήλ λειτουργεί όπως ΟΛΑ τα κράτη. Καμία παραδοχή, καμία καταδίκη για τα αθώα θύματα. Δεν υπάρχουν καν.
Ο ραββίνος Μαρδοχάι Φριζής αποκαλεί τα θύματα της Γάζας ”ψευτοπαλαιστίνιους” και επιτίθεται σε όποιον τους υποστηρίζει:
Για τους τοπικούς άρχοντες και το δήμο, τα γεγονότα στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή δεν σχετίζονται με την ανέγερση του μνημείου καθώς και με το ποιός το χρηματοδοτεί και ποιόν εκπροσωπεί. Με την ίδια λογική, η περσινή επίθεση στη Γάζα δεν θα έπρεπε να έχει καμία σχέση με το παγκόσμιομποϋκοτάζ Ισραηλινών προϊόντων, έτσι δεν είναι; Μα ναι, όλοι απορούσαμε άλλωστε γιατί γίνεται αυτό το μποϋκοτάζ ταυτόχρονα με τον Ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολεία των Ηνωμένων Εθνών. Ακόμη κι έτσι, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει στο γιατί τέσσερα άτομα από το Ισραήλ εμφανίστηκαν στην Καβάλα κουνώντας Ισραηλινές σημαίες στην ‘σιωπηρή διαμαρτυρία’ που έγινε έξω από το δημαρχείο. Η απάντηση, είναι ότι δεν εκπροσωπούσαν τους Καβαλιώτες, αλλά το Σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, κρατώντας την σημαία που ήταν, και είναι, ένας εφιάλτης για χιλιάδες παιδιά στην Παλαιστίνη.
dsc_0814
Ισραηλινοί στο δημοτικό κήπο Καβάλας κρατώντας την Ισραηλινή σημαία κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας για την αναβολή του εβραϊκού μνημείου στην Καβάλα, 17 Μαϊου, 2015.
Σε ερώτηση μας εκείνη την ημέρα στο μέλος της Αντιφασιστικής Πρωτοβουλίας Καβάλας Μάριο Αθανασιάδη σχετικά με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (το οποίο χρηματοδοτεί το μνημείο) και τον ρόλο του, καθώς ως γνωστόν είναι ένας οργανισμός που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ μέσα στην Ελλάδα, η απάντηση που πήραμε ήταν η εξής: ”Γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη, και το θέμα του ΚΙΣΕ το συζητήσαμε και μέσα στην Πρωτοβουλία. Όμως που ξέρεις, μπορεί το Ισραήλ με την νέα κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική, να γίνει πιο προοδευτικό, και να σταματήσει τις επιθέσεις”.
Εμείς απλά ενημερώνουμε την Αντιφασιστική Πρωτοβουλία ότι το Ισραήλ δεν έχει αλλάξει πολιτική από το 1948 που έγινε επίσημα κράτος, και ότι η νέα του κυβέρνηση είναι η πιο ακραία που έχει εκλεγεί ποτέΕίναι πολύ όμορφη και ρομαντική η ‘ελπίδα να αλλάξει’ κάτι, πνίγεται όμως μπροστά στο αίμα αθώων, ιδίως όταν μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό.
gaza_graphic_56
Παλαιστίνιο κοριτσάκι με πληγές σε όλο του το σώμα από ειδικές οβίδες με καρφιά κατά την Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, 2014.
Εχθές επίσης, ο κύριος Μιχάλης Λυχούνας, αντιδήμαρχος πολιτισμού και ο μεγαλύτερος προασπιστής του μνημείου, ανέφερε σε τηλεοπτική του εμφάνιση σε τοπικό κανάλι τα τρία κατ’ αυτόν είδη αντισημιτισμού: τον θρησκευτικό αντισημιτισμό (θρησκευτικά κριτήρια), τον ακροδεξιό (φυλετικά κριτήρια), και τον αριστερό (κοινωνικά κριτήρια). Δεν άφησε τίποτα απ’ έξω ο κύριος Λυχούνας. Καμία ευκαιρία. Αυτό που έκανε, είναι αυτό που κάνουν οι Σιωνιστές σε όλες τις δυτικές χώρες: Ταυτίζουν τον αντισημιτισμό με την κριτική της πολιτικής του Ισραήλ. Αυτό που έκανε ο κ. Λυχούνας, είναινα νομιμοποιήσει τη φίμωση όσων έχουν άλλη γνώμη.
Επιστρέφοντας στο τοπικό συμβούλιο Καβάλας και τους τοπικούς άρχοντες λοιπόν, τα εξής ερωτήματα εγείρονται: Πού ήταν το ”παγκόσμιο μήνυμα” σας όταν πέρσι 2.100 άμαχοι σφαγιάζονταν στην Γάζα; Πού ήταν τότε η ”μηδενική ανοχή” σας για το ”παράλογο μίσος”; Πού ήταν τότε τα τοπικά ΜΜΕ για να μιλήσουν και να στηρίξουν το ντοκυμαντέρ ”Τα δάκρυα της Γάζα” που η προβολή του μπλοκαρίστηκε από όλους τους τοπικούς φορείς, παρά μόνο τώρα ‘θυμήθηκαν’ τα αδικοχαμένα θύματα της άλλης πλευράς; Πουθενά.
βιν1
Πατέρας που θρηνεί το νεκρό παιδί του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, 2014.
Ένα μνημείο για τα αδικοχαμένα θύματα του πολέμου στο παρελθόν, όποια κι αν είναι αυτά, δεν είναι κάτι που αρνούμαστε. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες όμως, και τον κατάλληλο φορέα, χωρίς να δημιουργείται ηθικό, κοινωνικό, και πολιτικό πρόβλημα. Διότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, και δεν μπορούμε να στρέψουμε μακριά τα μάτια από το αιματηρό παρόν.
Κυρία δήμαρχε και τοπικοί άρχοντες.
Απλά δεν μπορούμε.
Χρήστος Μελίδης
                ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ     ΕΔΩ