Η Ελλάδα, αλλά και η Τουρκία, έχουν υιοθετήσει το δόγμα της συνεργασίας του Πεζικού με τα Τεθωρακισμένα. Γι’ αυτό και η Ελλάδα διαθέτει Μηχανοκίνητες και Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες, όπου μονάδες από τα δύο Όπλα τελούν υπό κοινή και ενιαία διοίκηση. Οι Μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες, όπου επικρατεί το Όπλο του Πεζικού είναι κυρίως αμυντικοί σχηματισμοί, ενώ οι Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες, όπου επικρατεί το Όπλο των Τεθωρακισμένων είναι επιθετικοί σχηματισμοί. Ο αριθμός των μονάδων σε κάθε Ταξιαρχία, αλλά και η αναλογία μονάδων Πεζικού και Τεθωρακισμένων εντός της Ταξιαρχίας είναι αποτέλεσμα των αναγκών και της φύσης της αποστολής. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (κυρίως το αμερικανικό, αλλά και το ισραηλινό) η ιδανική σύνθεση μιας Ταξιαρχίας είναι η «τετραδική», δηλαδή τέσσερις μονάδες ελιγμού συν μια μονάδα Πυροβολικού, για άμυνα επί ενός μετώπου 20 χιλιομέτρων περίπου (συν, πλην 5 χιλιόμετρα, ανάλογα με το έδαφος).