ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΤΑΜΣ Σ/ΙΜΑ ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ 2015Από 16 έως 19 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ 2015» επιπέδου Συγκροτήματος Ίλης Μέσων Αρμάτων, από Ανθυπίλαρχους Τάξεως 2014 που εκπαιδεύονται στη Σχολή Τεθωρακισμένων και Ανθυπολοχαγούς του Πεζικού και του Μηχανικού Τάξεως 2014 που εκπαιδεύονται στη ΣΠΖ και ΣΜΧ αντίστοιχα.Κύριος σκοπός της άσκησης, ήταν η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη διοίκηση και τον έλεγχο των τμημάτων τους, καθώς και στην αντίδραση στις τακτικές και ειδικές καταστάσεις που εξελίσσονται στο πεδίο της μάχης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανόηση των απαιτήσεων και των προβλημάτων που δημιουργούνται σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον και την επαύξηση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης για τη διαχείριση αυτών.
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ    

Δεν υπάρχουν σχόλια: