ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Eκπαίδευση στο Σχολείο Αναγνώρισης Εξουδετέρωσης και Καταστροφής Εκρηκτικών Μηχανημάτων / Μηχανισμών


Eκπαίδευση στο Σχολείο Αναγνώρισης Εξουδετέρωσης και Καταστροφής Εκρηκτικών Μηχανημάτων / Μηχανισμών
Ολοκληρώθηκε η Β΄ Φάση του Σχολείου «Αναγνώρισης Εξουδετέρωσης και Καταστροφής Εκρηκτικών Μηχανημάτων / Μηχανισμών και Αντιμετώπισης – Εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΕΜ/Μ - EOD-C/IED), σε αντικείμενα εξουδετέρωσης συμβατικών και χημικών ΕΜ/Μ, διάρκειας 16 Εβδομάδων.

Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στη Σχολή Μηχανικού, από την Έδρα EOD – C/IED. Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 32 εβδομάδες και κατανέμεται σε τρείς ανεξάρτητες Φάσεις.
Κατά τη διάρκεια του σχολείου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και εξετάζονται σε θεωρητικές και πρακτικές δοκιμασίες, με αυστηρότατα κριτήρια, προκειμένου με την αποφοίτηση τους να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν σε οποιοδήποτε περιστατικό χειρισμού Μη Εκραγέντος ΕΜ/Μ.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί όλων των κλάδων των ΕΔ οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα και τις ΣΤΥΠ του ΝΑΤΟ. Η τελευταία εβδομάδα της Β’ Φάσης, περιελάμβανε συνεκπαιδεύσεις / ενημερώσεις από Μονάδες του ΠΝ (ΔΝΟ), της ΠΑ (114 ΠΜ), του ΣΞ (ΕΔΛΟ ΠΒΧ, 698 ΑΒΠ) καθώς και πρακτική εξάσκηση στις διαδικασίες ασφαλούς εξουδετέρωσης και τελικής καταστροφής Εκρηκτικών Μηχανημάτων (ΕΜ) στο Πεδίο Εκρήξεων της ΣΜΧ.

Οι επιτυχόντες της Β’ Φάσης, θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους για 6 επιπλέον εβδομάδες (Γ’ Φάση) σε αντικείμενα εξουδετέρωσης και αντιμετώπισης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (IEDD- C/IED).

Δεν υπάρχουν σχόλια: