ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Επίσκεψη Α/ΓΕΣ στo Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών


Επίσκεψη Α/ΓΕΣ στo Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών
Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, ο Αρχηγός ΓΕΣ πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα του Συγκροτήματος Στρατηγικών Μεταφορών όπου του έγινε ενημέρωση για τις τρέχουσες δραστηριότητές του, άκουσε τα προβλήματα που το απασχολούν το προσωπικό του και έδωσε τις οδηγίες και κατευθύνσεις του. Τέλος συνεχάρη το σύνολο του προσωπικού για το επιτελούμενο έργο του στον τομέα της υποστήριξης των μεταφορών του Στρατού Ξηράς.

Το Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών (ΣΣΜ) αποτελείται από Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών και έχει αποστολή την εκτέλεση μεταφορών οχημάτων "Α" κατηγορίας (Άρματα, Τ/Θ οχήματα και λοιπά ερπυστριοφόρα μέσα) και τη μεταφορά υλικών και προσωπικού με οχήματα γενικής χρήσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: