ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 88 ΣΔΙ


Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 88 ΣΔΙ
Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων – ανεξαρτήτων Υπομονάδων της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ», κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2015, διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ–2015».

Η ΤΑΜΣ επικεντρώθηκε στις ενέργειες που αναλαμβάνει Τακτικό Συγκρότημα Μηχανοκινήτου Λόχου κατά την εξάλειψη αεροπρογεφυρώματος, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης (ΤΑΕ) του Σχηματισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: