ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Δραστηριότητες Σώματος Εφοδιασμού - Μεταφορών


Δραστηριότητες Σώματος Εφοδιασμού - Μεταφορών
Στο Σώμα Εφοδιασμού – Μεταφορών έχει ανατεθεί σημαντικό μέρος της ευθύνης της υποστήριξης των Μονάδων και Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς, η οποία υλοποιείται:

 Με εφοδιασμό με τρόφιμα, καύσιμα και ελαιολιπαντικά. Ειδικά για τα καύσιμα, το ρεύμα εφοδιασμού πραγματοποιείται με ειδικά βυτιοφόρα καυσίμων, με πετρελαιοφόρα πλοία και βαγόνια, καθώς και με αγωγούς καυσίμων.
 Με μεταφορές υλικών, εφοδίων και κάθε είδους Βαρέως Τεχνικού Υλικού, Πυροβόλων και Αρμάτων, που εκτελούνται με ειδικά οχήματα και αρματοφορείς.
 Με παρασκευή άρτου και διπυρίτη, που παρασκευάζονται σε στρατιωτικά αρτοποιεία.
 Με ανεφοδιασμό από αέρα με εφόδια και υλικά, με τη χρήση Ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.
 Με τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και καυσίμων, που πραγματοποιείται στα Χημεία που λειτουργούν σε Μονάδες του Σώματος.

Φωτογραφίες από πρόσφατες δραστηριότητες των Μονάδων του Σώματος Εφοδιασμού – Μεταφορών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: