ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 30 Μ/Κ ΤΑΞ


Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 30 Μ/Κ ΤΑΞ
Την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΔΙΟΜΗΔΗΣ – 2016» από το σύνολο των Μονάδων της 30 Μηχανοκινήτου Ταξιαρχίας, στην περιοχή του Έβρου.

Ο αντικειμενικός σκοπός της άσκησης ήταν η εξέταση των διαδικασιών, μεθόδων και ενεργειών του Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού κατά τη Φάση της Υπέρβασης των αμυνομένων φιλίων  τμημάτων και η εκτόξευση αντεπίθεσης.

Η Τελική Φάση της άσκησης διεξήχθη την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: