Την ώρα που ανοίγει ο δρόμος εξόδου για 30.000 υπαλλήλους του δημοσίου, ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος αποφασίζει να ανεβάζει την κλίμακα βαθμολογίας σε υπάλληλο του γραφείου του!
Ακούσατε καλά! Ο κ. Βενιζέλος άλλαξε 4 μισθολογικά κλιμάκια σε 10 ημέρες την κ. Αδαμαντία Κιούρκα
Με  τη νέα  απόφαση διορίζει  ως διευθύντρια Α΄με μισθό 2.600 την Κιούρκα Αδαμαντία.ΠΗΓΗ